Att flytta ett berg

04 mars 2020 patrick_pettersson

Tron kan flytta berg, sägs det. Jo, det är ju ett påstående som är högst diskutabelt, men en sak som man kan vara helt säker på är att nitroglycerin definitivt kan flytta berg. Eller närmare bestämt, demolera det i småbitar. För det är just nitroglycerinbaserade ämnen som en bergsprängare använder i sitt arbete. Det som sker under en bergsprängning är att sprängämnet (som då ofta är baserade på just nitroglycerin) expanderar berget och spräcker det i bitar. Bitarna kan sedan flyttas iväg och vips så är berget borta!

 

Inte helt enkelt

Nu lät ovanstående förklaring kanske lite väl enkel. Det är ju inte så att vem som helst kan göra detta utan det krävs kunskap och certifikat, lagar och regler ska följas. Det krävs också olika slags utrustning och kompetenser för sprängning beroende på om det är ovan jord, under mark eller i vatten. Detta kan en professionell och erfaren firma inom bergsprängning allting om. Behöver du hjälp med bergsprängning i Stockholm eller trakterna däromkring? Då kan exempelvis Gnesta Bergbyggare AB vara behjälpliga. När man anlitar en bergsprängningsfirma kan det vara klokt att höra efter om de tar ansvar för att minimera störningar för omgivningen.

 

 

Sprängning i känsliga miljöer

Man kan inte spränga vilket berg som helst eller var som helst. Vissa miljöer är mer känsliga och jobbet behöver utföras med stor precision. Just omgivningen kan räknas som en känslig miljö. Man vill störa de boende så lite som möjligt. Det kan också handla om omkringliggande byggnader och dessa får inte skadas av kraften som en sprängning kan skapa. Då kanske det istället behövs en mildare variant, nämligen bergspräckning istället för sprängning. För att spräcka ett berg på detta mildare sätt finns olika tillvägagångssätt. Bland annat finns superwedge, wiresågning, snigeldynamit… En bergsprängare har sannerligen många sätt att flytta ett berg på.

Fler nyheter