Ekonomisk och klimatsmart VVS-projektering

13 september 2021 Lily_Hansen

En av de viktigaste pusselbitarna då man ska bygga nytt är VVS-projekteringen, för utan den blir byggnaden nästintill obrukbar. En VVS projektering är ett måste för att kunna skapa ett fungerande inomhusklimat, och för att samordna värme, ventilation, komfortkyla, sanitet och annat. Det är en komplex uppgift som det behövs skickliga VVS-konsulter för att utföra.

Idag är det mycket enklare att skräddarsy och göra exakta beräkningar tack vare att man har olika datorprogram till sin hjälp. Men det kan ändå bli fel om man skulle råka mata in fel siffror, vilket kan få stora konsekvenser och leda till merkostnader i byggnationen. Vid en VVS-projektering måste man även tänka framåt och planera in att systemet kan behöva byggas ut i framtiden. Detta måste kunna ske på ett enkelt sätt för att undvika onödigt stora omkostnader vid en utbyggnad. 

 

 

Flera faktorer att ta hänsyn till då man upphandlar VVS-projektering

Vill man ha hjälp med VVS-projektering ska man vända sig till ett företag med stor erfarenhet och som gärna har några större kunder i sin portfolio. Men det finns även andra saker att ta hänsyn till då man upphandlar VVS-projektering, som till exempel kostnad och miljö. Därför ska man ta in kostnadsförslag från mer än ett företag, men också titta på deras företagsprofil och hur de arbetar miljömässigt.

Ett för stort VVS-system leder också till onödigt stora energikostnader

Det gäller att välja ett företag som inte arbetar slentrianmässigt då de utför en VVS-projektering, utan som i stället har ett miljötänk genom hela processen. Då riskerar man inte att få ett onödigt stort VVS-system som drar onödigt mycket energi och kostar mer än nödvändigt. Utan man får i stället ett system anpassat för den byggnad man ska uppföra, men som även kommer att vara enkelt att bygga ut om behoven skulle ändras i framtiden. 

Fler nyheter