Stubbfräsning – från störande stubb till slät mark

16 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Det är inte alltid solklart vad som ska göras när ett träd har fällts och gett vika för en robust stubbe som står kvar som en påminnelse om trädets forna storhet. Stubbfräsning erbjuder en effektiv lösning för att ta bort dessa oönskade kvarlevor. I den här artikeln utforskar vi processen med stubbfräsning, dess fördelar och hur du kan gå tillväga för att återställa din tomt till dess naturliga skick.

Stubbfräsning – vad är det och hur fungerar det?

Stubbfräsning är en metod för att avlägsna trädstubbar från marken utan att behöva gräva dem ur jorden helt och hållet. Det innebär att man använder en maskin kallad stubbfräs som mal ner stubben till spån och sågspån, vilka sedan kan samlas ihop och tas bort från platsen. Processen är både snabb och effektiv, och den minsta påverkan på omgivande landskap gör den till en föredragen metod bland både trädgårdsägare och landskapsingenjörer.

En stubbfräs är utrustad med ett snurrande skärhuvud med hårdmetalltänder som bryter ner träet. Maskinen manövreras över stumpens topp och arbetar sig nedåt tills hela stubben är fräst ner till önskat djup under markytan, vanligtvis 20-30 centimeter. Det finns olika storlekar på stubbfräsar, från handburna modeller för små stubbar till stora, självgående maskiner för att hantera större projekt.

stubbfräsning

Fördelarna med stubbfräsning

Tar effektivt bort störande stubbar

När ett träd har fällts kan stubben som blir kvar vara ett stort hinder. Den kan utgöra en snubbelrisk, försvåra gräsklippning eller plantering, och avbryta estetiken i en annars välskött trädgård. Stubbfräsning tar snabbt och effektivt bort problemet utan att efterlämna ett stort hål i marken som kan kräva komplicerad återfyllning.

Skonsamt för marken

Till skillnad från grävning eller andra brådmogen metoder, är stubbfräsning skonsam mot den omgivande marken. Eftersom fräsen endast tar bort själva stubben och inte rör den omkringliggande jorden, förblir gräsmattans struktur intakt och andra träd eller växter påverkas minimalt.

Möjlighet till omedelbar användning av området

Efter en stubbfräsning kan området där stubben tidigare stod omedelbart användas för nya planteringsprojekt eller annan landskapsgestaltning. Detta gör det till en snabb lösning för dem som vill fortsätta utveckla sin trädgård utan avbrott.

Fler nyheter