Vem borrar en brunn?

01 november 2019 admin

Man kanske tänker att man själv ska borra den nya brunnen på sin tomt för att spara pengar eller för nöjet att få göra en, men det är inte någon lysande idé. Vem som helst får inte göra det. Det är faktiskt nödvändigt att anlita en certifierad brunnsborrare, som ska vara på plats när jobbet görs. Man kan ju fundera på varför det ska vara så noga, men det är svårt för en privatperson att göra allt på rätt sätt, så därför finns det lagar och regler som man måste följa. En brunn ska ju hålla i många år, och man måste vara absolut säker på att det inte kan komma in sjukdomsframkallande mikroorganismer eller föroreningar i dricksvatten.

 

Vattenkvaliteten är viktig

Du kanske behöver göra en brunnsborrning i örebro. Då anlitar du ett företag som borrar brunnar. Man gör alltid först en noggrann vattenanalys innan man börjar borra. Sedan är det viktigt att brunnen blir tät mot ytvatten, så att det inte rinner ner orent vatten med mikroorganismer eller annan smuts i den. All dokumentation sköts av företaget och när jobbet är gjort får du ett speciellt borrbevis. Det kan vara värdefullt att visa upp och är en sorts kvalitetssäkring. Det kan till och med höja fastighetens värde vid en framtida försäljning.

 

 

Inget brunnshus behövs

Nuförtiden sparar man in på mycket slitsamt arbete eftersom tekniken har gått framåt. Med adaptrar som placeras på ett frostfritt djup behöver man inte tänka på att bygga ett nytt brunnshus, för brunnen blir frostfri ändå. Det företag du anlitar är experter på alla sorters borrning, så det är troligt att de även borrar efter bergvärme, och i så fall kan du få allt arbete gjort av samma företag. Det är praktiskt, och du har en bra framtida kontakt, ifall du skulle behöva fler tjänster vid ett senare tillfälle.

Fler nyheter