Hantering av dödsbo i Stockholm

10 juni 2024 Renate Degerth

editorial

Att hantera ett dödsbo kan vara en känslomässigt utmanande och komplex process. I Stockholm, en stad med en blandad och rik historia, kan dödsbon inkludera allt från moderna lägenheter till anrika familjehem. Oavsett naturen av dödsboet finns det viktiga juridiska, ekonomiska och praktiska steg som måste tas för att korrekt sköta om och avveckla en avliden persons tillgångar. Denna artikel syftar till att ge en vägledning i processen, från vad ett dödsbo innebär till hur man praktiskt hanterar upplösningen av boet.

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider uppstår ett dödsbo, som är den juridiska benämningen på avlidnas kvarlåtenskap. Dödsboet omfattar all egendom, tillgångar samt eventuella skulder personen hade vid sin bortgång. I Sverige hanteras dödsbon genom ett arvskifte, där tillgångarna fördelas enligt den avlidnas testamente eller enligt lag om ingen viljeyttring finns dokumenterad.

Att administrera ett dödsbo i Stockholm kan vara ett omfattande arbete. Stockholm är en storstad med en dynamisk fastighetsmarknad och varierande värderingar av egendom. Värdering och försäljning av fastigheter och personliga tillhörigheter, såsom möbler, konst och antikviteter, är viktiga delar i processen att avveckla ett dödsbo. Dessutom tillkommer ofta uppgifter som att avsluta abonnemang och medlemskap, avveckla konton och se till att eventuella skulder blir betalda.

image

Vilka steg ingår?

1. Bouppteckning och registrering

Den första viktiga delen i hanteringen av ett dödsbo är att genomföra en bouppteckning. Denna ska ske inom tre månader från dödsfallet och innebär en detaljerad förteckning av dödsboets samtliga tillgångar och skulder. I Stockholm, där bostadsvärderingar kan variera kraftigt, är det centralt att tillgångar som fastigheter och värdepapper värderas korrekt. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för att sedan registreras.

2. Arvskifte och fördelning

Efter att bouppteckningen är klar, ska arvskiftet genomföras där arvingarna enas om hur tillgångarna ska fördelas. Om det finns ett testamente ska detta följas, annars gäller arvsrättsliga principer som regleras av Ärvdabalken. I komplicerade fall, eller där det finns oenighet, kan juridisk rådgivning eller medling behövas.

3. Försäljning och tömning av bostaden

I Stockholmsområdet kan det vara fördelaktigt att anlita en mäklare vid försäljning av boets fastighet eller bostadsrätt. Marknadsvärdet ska spegla aktuell marknadssituation i staden. Tömning av bostaden är även det en stor del av processen, där bohag, personliga tillhörigheter och kanske även fordon behöver hanteras. Detta kan innebära allt från försäljning och donation till bortforsling av sådant som inte längre behövs.

4. Administrativa uppgifter

Slutligen omfattar avvecklingen av ett dödsbo i Stockholm en rad administrativa uppgifter. Det kan inkludera att säga upp den avlidnes hyreskontrakt, abonnemang och andra löpande tjänster, samt att informera relevanta myndigheter och organisationer om dödsfallet.

Vilket stöd kan man få?

Att gå igenom processen ensam kan vara en tung börda. Lyckligtvis finns det olika stöd att få i Stockholm för den som behöver hjälp med att avveckla ett dödsbo. Allt från juridisk rådgivning till praktisk hjälp med bouppteckning, värdering, och tömning av bostaden kan underlätta för de efterlevande.

En aktör som erbjuder omfattande tjänster inom dödsbo i Stockholm är Winterhagens Säkerhet & Service. Att anlita deras hjälp innebär att få tillgång till expertis och erfarenhet i alla delar av processen. De kan erbjuda hjälp med allt från att inventera och värdera till att tömma och städa bostaden, för en smidigare och mer hanterbar avveckling av dödsboet. Mer information om deras tjänster och hur de kan bistå i hanteringen av dödsbo i Stockholm kan ni hitta på Winterhagens Säkerhet & Service.

Vare sig det är en liten lägenhet i förorten eller en stor villa i innerstaden, står teamet på Winterhagens redo att hjälpa er genom hela processen, alltid med respekt och förståelse för den avlidnes och de anhörigas önskemål och behov.

Fler nyheter