Service av värmepump i Stockholm

26 oktober 2021 jonas_olsson

editorial

En värmepump kostar en hel del och för att den ska hålla riktigt länge och arbeta effektivt utan att dra onödigt mycket el måste man serva den regelbundet. Hur ofta man måste utföra service beror på vilken typ av värmepump det är, men vanligt är vartannat eller vart tredje år. Service är också viktigt för att upptäcka problem och slitage i tid och som annars kan orsaka avbrott i värmeproduktionen. 

Det är bra om man hinner utföra servicen under sommarhalvåret och innan pumpen måste tas i bruk för hösten och vintern. Vid service går man igenom hela värmepumpen och kontrollerar flödet och rengör filtret. Man säkerställer även att nivån i expansionskärlet är rätt och tittar efter läckage. Ofta lyssnar man också på värmepumpen då missljud och bullernivå kan indikera att något inte står rätt till. Vissa värmepumpar har också en larmlogg där fel registreras. Servicen går delvis ut på att hitta svagheter och slitna delar som behöver bytas innan de går sönder på riktigt. Då slipper man ofta akuta avbrott och att värmepumpen går sönder. 

 

 

Akutnummer vid driftstopp och avsaknad av värme

Vid service av värmepump ingår det också luftning av varmvattenberedare och element. Man kalibrerar och optimerar även värmepumpen så att den klarar av att generera den mängd energi som hushållet behöver. Att serva värmepumpen är inte särskilt dyrt. Vill man kan man även prenumerera på tjänsten genom att teckna ett avtal med ett företag specialiserade på service av värmepumpar. Då vet man också vem man ska ringa om det ändå skulle uppstå akuta problem och driftstopp.

Många företag som installerar värmepumpar utför även service och reparationer. Service värmepump i Stockholm är ett exempel på företag som även har ett journummer dit man kan ringa vid driftstopp och akuta problem. Men det är viktigt att det företag man anlitar är certifierade och ackrediterade.

 

Fler nyheter