Ventilationskontroll kan vara avgörande för bästa möjliga inomhusmiljö

21 december 2021 cecilia_olsson

editorial

Att ha bra inomhusluft är väldigt avgörande för att boende i ett hushåll och arbetare på en arbetsplats ska hålla sig pigga, friska och välmående. Speciellt under vintern spenderar man väldigt mycket tid inomhus med fönster och dörrar stängda, vilket kan ha inverkan på välmåendet om det är så att ventilationen inte fungerar som den ska. För att säkerställa att inomhusluften är så bra som den kan vara så kan det behövas kontroller. 

Hur ofta och när är man tvungen att genomföra OVK besiktning?

Det finns även vissa fastigheter där man måste utföra regelbundna kontroller. Beroende på vilken fastighet det handlar om så kan man vara tvungen att göra en OVK besiktning vart tredje eller vart sjätte år. OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som man ska göra i fastigheter, med undantag från enplansvillor, tvåplansvillor, vissa industrilokaler samt militära anläggningar. Man ska dock alltid göra en besiktning av dessa fastigheter i samband med installationen av ett nytt ventilationssystem.

image

De som däremot ska besiktigas vart tredje år är bibliotek, vårdinrättningar, skolor och liknande fastighetslokaler. Finns det ett FT eller FXT ventilationssystem installerat gäller treårsintervallen även för kontorslokaler, butikslokaler, flerfamiljshus, personalutrymmen, vissa industrilokaler samt likande lokaler. Kontorsfastigheter, lägenhetsfastigheter, butikslokaler och liknande lokaler med ett ventilationssystem av typen självdrag, ett F-system eller ett FX-system ska kontrolleras vart sjätte år.

Anlita experter som kan hjälpa till att uppnå bästa möjliga inomhusluft 

Är man i behov av en OVK besiktning eller behöver någon annan hjälp med ventilationen så kan man vända sig till CS Energikontroll AB. De har över 20 års erfarenhet inom området och kan utföra ventilationskontroll för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Ett välfungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det ska bidra med frisk luft till rätt temperatur, utan drag eller störande ljud samt utan att använda mer energi än nödvändigt.

 

Fler nyheter