Bergsprängning, ett måste

21 november 2019 admin

Det går inte att komma ifrån att det många gånger behövs bergsprängning för byggen eller för att utvinna exempelvis malm. Utan att kunna spränga hade inte heller många vägar kunna byggas. Det finns mycket att tänka på när det är dags för bergsprängning för det är alltid stora risker inblandade. Det är inte bara människor som kan skadas utan naturen och närliggande byggnader. Därför är det bra att det finns bra utbildningar och stränga krav på de som får lov att utföra dessa. Men hur går en sprängning till? Här får du lite information om hur det går till att spränga efter malm.

 

 

Malm finns under berg

Det är i stort sett alltid nödvändigt med bergsprängning för att komma åt den eftertraktade malmen. Malm finns nämligen i delar under berget. En bergsprängares uppgift är därför att på ett säkert sätt frigöra malmen genom bergsprängning. Det är ett riskfyllt uppdrag och därför måste  det utföras av en person som har speciell kompetens och kan sina saker. För att få ägna sig åt bergsprängning måste man därför gå kurser och få ett speciellt sprängkort. Kortet är ett bevis på att en person kan spränga på ett säkert sätt.

 

 

Själva sprängningen

Innan man spränger görs en sprängplan som visar vart laddningarna ska placeras och det ska även ingå en riskbedömning. Visar riskbedömningen att sprängningen inte kan utföras säkert görs ingen bergsprängning. I en malmgruva utryms personal som befinner sig under jord. Ovan jord utryms människor som befinner sig inom en viss radie. Bergsprängaren låter även markera att sprängning ska ske genom att signalera med korta ljudsignaler följt av en längre. Det krävs såklart noga uträkningar på vilken sprängladdning som ska användas. Som det framgår är det ett precisionsjobb som kräver mycket av alla som är inblandade. Det finns nämligen inget som heter för mycket säkerhet när det kommer till sprängningar.

Fler nyheter