Brunnsborrning och installation av bergvärme

18 januari 2022 william_eriksson

editorial

Bergvärme passar både villor och flerfamiljshus och är ett av de mest miljövänliga och ekonomiska sätt man kan värma upp fastigheten på. I vissa fall kan man sänka sin energikostnad med hela åttio procent. En bergvärmepump påverkas inte alls av låga minusgrader utan kan leverera lika mycket energi vinter som sommar. Och trots att det kostar en hel del att installera bergvärme lönar det sig alltid eftersom tillgången på energi blir riklig och man endast behöver betala för den lilla mängd el som behövs för att driva värmepumpen.

En bergvärmepump tar tillvara på den solenergi som finns naturligt lagrad i marken och använder den för att värma huset och varmvattnet. Vissa bergvärmepumpar kan även användas för att kyla ned huset under varma sommardagar. Men för att få upp energin från marken och berggrunden måste man även borra en energibrunn. Det är det som gör att det kostar lite mer att installera en bergvärmepump jämfört med andra värmepumpar. 

 

image

 

Det krävs tillstånd från kommunen för att borra för bergvärme

Innan man kan installera bergvärme måste man först ansöka om tillstånd från kommunen för att få borra energibrunnar. Detta eftersom det kan finnas en risk att grundvattnet påverkas negativt vid själva borrningen. Men man måste också ta reda på om det finns andra energibrunnar i närheten. Energibrunnar kan nämligen stjäla energi från varandra om avståndet mellan brunnarna inte är tillräckligt stort. Vilket då får till följd att bergvärmepumpen inte förses med tillräckligt mycket energi för att värma huset.

Vill man installera bergvärme ska man ta hjälp av ett företag som är experter på bergvärmepumpar. Då kan de hjälpa till att hitta den bergvärmepump som passar huset och hushållet bäst. De kan även hjälpa till med att borra energibrunnen och att installera bergvärmepumpen. Här är ett exempel på företag som både säljer och installerar bergvärme; https://varmepumpsteknik.se/varmepumpar/bergvarme/.

Fler nyheter