Modulbyggnader är dynamiska hus

27 december 2020 jonas_olsson

Hus byggt med modulbyggnader är ett dynamiskt hus där det går att lägga till, dra ifrån eller förändra precis som man vill. Därför är det ett sätt som blivit mycket populärt när det gäller tillfälliga behov, eller flexibla behov. De är ersättningsbyggnader vid renoveringar, saneringar eller nybyggnationer.

Även vid flexibla behov som kan finnas exempelvis på skolor där elevantalet kan skifta stort från år till år behövs modulbyggnadet. Precis som att behovet av studentbostäder eller kontorsplatser kan skifta avsevärt under tid. 

 

Snygga och rejäla

Men fast att en modulbyggnad är så flexibel så innebär det inte att det är en enkel och tråkig byggnation. Man kan skapa modulerna precis som man vill både invändigt och utvändigt. Det finns egentligen inte några gränser, mer än att man brukar hålla sig till måtten som en lastbil kan ta på flaket, det vill säga cirka nio meter lång och cirka tre meter bred. På det sättet slipper man följebil, tillstånd och allt som gör flytten mer besvärlig och dyr.

Men på dessa kvadratmeter ryms det många funktioner. Man kan också låta vissa vara öppna i sidan så att större lokaler skapas. Kanske till skolsalar, möteslokaler, uppehållsrum, matsal eller liknande. Det finns även en hel del olika färger och variationer på alla ytskikt, och skulle man ha ett längre behov och vilja måla om modulerna kan det ibland gå bra. 

 

 

Arbete eller boende

Den här typen av byggnader har en mängd olika användningsområden. Trots att de flesta används under arbetstid så finns det även möjlighet att använda dem som boenden, till studenter, asylboenden eller mer permanenta bostäder. 

Det är också många som köper modulsystem och bygger ihop dem till gäststugor, fritidshus eller villor. Det sättet att använda modulerna på fungerar precis lika bra som om man hade platsbyggt huset. Dessutom kan man dela och ändra om dem om man vill.

Fler nyheter