Svea rikes lag

27 november 2019 admin

Det som skiljer ett brott mot en tvist är ifall händelsen rubriceras som brott i Svea rikes lag. Men för att det ska vara ett brottmål så krävs inte någon slags fysisk skada som misshandel utan även andra brott som förskingring, spioneri och stöld klassas som brott. Skillnaden mellan brott och tvister är att målsäganden i brottmål är staten och inte offret. Därför behöver till exempel inte den utsatte anlita advokat utan det tilldelas offret. När det gäller tvistemål så handlar de oftast om att två personer inte kan komma överens om vad som är rätt eller fel och det handlar oftast om pengar, konsumentfrågor eller familjerelaterade frågor som vårdnad av barnen eller skilsmässa.

 

 

Domstolsförfarande

 

När ett brott begåtts händer följande: en polisanmälan görs och därefter inleder polisen tillsammans med åklagaren en förundersökning. Åklagaren beslutar sedan om ärendet håller för åtal och skickar därefter in en stämningsansökan till rätten. Förhandlingar inleds i första instans, som är tingsrätten. Den anklagade har då som hjälp en Brottmål advokat i Malmö, eller den ort där förhandlingarna ska ske. Denna advokat kallas också för offentlig försvarare. När alla bevis och vittnesmål är presenterade blir det en överläggning där domarna i enrum beslutar om vilket straff som ska utdömas i ärendet. Slutligen förkunnas domen, antingen samma dag eller på ett senare datum som rätten ger besked om.

 

Advokat i brottmål

 

Om man blivit anklagad för ett brottmål så får man en kallelse till förhör via post, mail eller sms där anklagelsen står och vilken tid och plats som bokats för förhöret. Vid förhöret kontrolleras identiteten och den anklagade får med egna ord berätta vad som hänt och hur man själv ser på saken. Till förhöret kan man ta med en advokat i brottmål om man så önskar, och den advokaten följer sedan den anklagade hela vägen fram till domen.

Fler nyheter