Vad är egentligen skyddsjakt?

03 november 2019 admin

Skyddsjakt är en speciell typ av jakt som tillåts för att exempelvis förhindra skador. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt. Det kan handla om att djur skadar antingen andra djur eller förstör mark som du äger. Om du besväras av något sådant kan du ansöka om tillstånd för skyddsjakt. Länsstyrelsen gör sedan en bedömning om du ska beviljas tillstånd eller inte. Det handlar om ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du ska få tillstånd till det. Det är därför viktigt att motivera anledningen till skyddsjakten i din ansökan.

 

 

Bedömningsområden för att bli beviljad skyddsjakt

 

För att få tillstånd till skyddsjakt gör länsstyrelsen en bedömning av ditt fall. Det första som kommer granskas är om det är sannolikt att det kommer uppstå skada om man inte avlägsnar skadedjuret. Alternativt om skadan som redan uppstått, om den kan komma att förvärras. Länsstyrelsen måste också bedöma om djuret i fråga kan komma att ta skada som hel ras om man tillåter skyddsjakt. Sedan måste man se över om det kan finnas andra lämpliga alternativ till skyddsjakt. Om det finns kommer du inte beviljas skyddsjakt.

 

Ta hjälp av någon

 

Om du känner att du besväras av något djur på din mark och skulle vilja få hjälp med det kan du alltid skicka in en ansökan om skyddsjakt. Det handlar för det mesta om smådjur såsom råttor, möss, duvor eller grävlingar. Du kan få hjälp med Skyddsjakt i Gislaved. Om du sedan blir beviljad skyddsjakt kan du få hjälp med att avlägsna de djur du besväras av. Ofta betalar du ett timpris för arbetet och sedan kan det tillkomma ytterligare kostnader för exempelvis burar eller liknande. Men det är viktigt att ta hjälp av någon som kan så man inte skadar djuren i onödan. Även om man har tillåtelse att bedriva skyddsjakt vill man inte plåga djuren.

 

Fler nyheter